3 Dükkanın tahsisi iptal edildi

Zonguldak Belediye Meclisi Kasım ayı ilk Birleşimi Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Başkanlığında yapıldı.

3 Dükkanın tahsisi iptal edildi

 Gündemin 4. maddesinde  Lavuar  Alanı'nın yanından çıkan viyadüğün altındaki 3 dükkanın tahsisinin iptal edilmesine karar verildi.

Kasım ayı toplantısının ilk birleşimine ait gündem şu şekilde.
01-Yoklama ve açılış.
02-Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 15.10.2020 tarih ve 21879 sayılı, Belediyemizin 2021 Yılı Performans Programının görüşülmesi hakkındaki yazısı.
03-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 19.10.2020 tarih ve 01-22130 sayılı, Belediyemizin 2021 Mali Yılı Bütçesi ve İzleyen İki Yıl 2022-2023 Yılları Tahmini Bütçe Tasarıları ve 2021 Yılı Gelir Tarifesinin görüşülmesi hakkındaki yazısı.
04-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27.10.2020 tarih ve 22897 sayılı, Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 371 ada, 448 parselde kayıtlı 262 m2’lik taşınmaz üzerinde bulunan 3 adet dükkan vasıflı yer ile ilgili olarak; yapılan tahsislerin iptali, tahsis bedelleri ve tahakkukların durdurulması hakkındaki yazısı.
05-İşletme Müdürlüğünün 19.10.2020 tarih ve 22178 sayılı Zonguldak Belediyesi Taksi Dolmuş Servis Yönetmeliğinde değişiklik yapılması talebi hakkındaki yazısı.
06-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.10.2020 tarih ve 22699 sayılı, Zonguldak İli Merkez İlçesi Terakki Mahallesi Osman Çayırı Sokak, 339 ada, 23 ve 26 parsel sayılı taşınmazlara yönelik çizilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi hakkındaki yazısı.

ELMAS TV

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER